Comparteix:

Junta de Departament

La Junta de Departament és l'òrgan col·legiat permanent del Consell de Departament.