Comparteix:

SEER

Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable

L'objectiu del grup d'investigació en Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable (SEER) és dur a terme investigació d'avantguarda a nivell d'excel·lència internacional en les àrees de sistemes elèctrics d'energia distribuïda, detecció/protecció davant de descàrregues atmosfèriques i sistemes electrònics de potència. La investigació en aquestes àrees s'aplica al camp de les energies renovables, fonamentalment energia fotovoltaica i eòlica, i la seva principal finalitat és contribuir a la integració a gran escala de fonts d'energia renovable a les xarxes intel·ligents de distribució d'energia elèctrica del futur. Per a això, SEER focalitza la seva investigació en el disseny de sistemes avançats de control interactius amb la xarxa elèctrica, per als processadors electrònics de potència de les fonts netes d'energia, en la millora d'aquests processadors de potència per augmentar la seva eficiència energètica, en l'increment de la qualitat de potència a l'esmentada xarxa elèctrica, en la detecció de descàrregues atmosfèriques.

Enllaços:

seer.upc.edu

http://futur.upc.edu/SEER


Àrees d'expertesa

  • Smart - Grids
  • Electrònica de potència
  • Energies renovables
  • Qualitat de potència
  • Sistemes d'energia distribuïda
  • Sistemes fotovoltaics
  • Turbines eòliques