Comparteix:

EL DEE

Departament d'Enginyeria Elèctrica

Comparteix:

Presentació

El Departament d'Enginyeria Elèctrica reuneix tots els professors de l'àrea de coneixement Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Les àrees de treball del Departament poden englobar-se en dos conceptes bàsics:

Àrees d’expertesa

- Instal·lacions i sistemes elèctrics de potència.

En aquests conceptes s’hi engloben temes com la generació, el transport i la distribució de l’energia elèctrica, les instal·lacions elèctriques, els edificis intel·ligents (industrials i comercials) i la domòtica, etc.

- Màquines i accionaments elèctrics.

Aquest s’ocupa de les màquines elèctriques i els seus convertidors estàtics d’alimentació, control i protecció que permeten aconseguir accionaments elèctrics eficients i amb elevades prestacions mecàniques. També s’ocupa de l’automatització de màquines i línies de producció industrial.

El Departament imparteix cursos, fa projectes de disseny, assessoraments i dictàmens en tots els àmbits esmentats.

Comparteix:

Membres del Departament

Comparteix:

Estructura organitzativa

Equip directiu del departament:

Responsable  d’administració:

Caps de Secció:

Altres càrrecs del departament:

Comparteix:

Memòries

Memòria curs 2017-2018