Comparteix:

CITCEA

Centre d'Innovació Tecnlògica en convertidors Estàtics i AccionamentEl CITCEA-UPC és un centre d'innovació tecnològica que es caracteritza per la seva expertesa en els àmbits de la mecatrònica i l'enertrònica, amb una incidència especial en els camps de l'electrònica de potència i el control digital.

El centre té un gran coneixement de la realitat i les necessitats industrials, així com de la transferència i implantació de tecnologia a nivell industrial. Aquest fet es tradueix en el desenvolupament de projectes "claus en mà" per a una gran diversitat de sectors industrials, que es caracteritzen per una alta professionalitat i l'acompanyament fins a la fase d'industrialització.

Enllaços:

http://futur.upc.edu/CITCEA                    


www.citcea.upc.edu/

Àrees d'expertesa

 • Accionaments
 • Auditories energètiques
 • Automatització
 • Comunicacions industrials
 • Control amb DSP
 • Control de l'energia Elèctrica
 • Convertidors estàtics
 • Electrònica de potència
 • Energies renovables
 • Fotovoltàica
 • Piles de combustible
 • Energia eòlica
 • Energia i territori
 • Generació distribuïda
 • Mecatrònica