Comparteix:

QSE

Qualitat del Subministrament Elèctric

El grup de recerca estudia la qualitat en el subministrament elèctric, és a dir, les desviacions de la tensió i/o el corrent de la seva situació ideal amb forma d'ona sinusoïdal de magnitud i freqüència concretes. Bàsicament, s'estudien tres tipus de pertorbacions en la qualitat de subministrament elèctric: la distorsió harmònica, els sots de tensió, i els desequilibris trifàsics. Així mateix, el grup ha començat a treballar en l'estabilitat i la protecció de xarxes de MT amb generació distribuïda i en xarxes de mitja tensió en corrent continu.

Enllaços: http://futur.upc.edu/QSE

Àrees d'expertesa

  • Desequilibris
  • Harmonics
  • Sots de tensió