Comparteix:

Membres de la Comissió

Membres nats

  • Coordinador del Programa de Doctorat:   Dr. Luis Sainz Sapera
  • Director de Departament:   Dr. Joan Gabriel Bergas Jané

Membres electes

  • Dr. Samuel Galceran Arellano
  • Dr. Oriol Gomis Bellmunt
  • Dr. Antoni Sudrià Andreu

Representant dels Estudiants del Programa de Doctorat

  • Sr. Agustí Egea Álvarez